Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 19.2.2016
Rekisterinpitäjä / rekisteriasioista vastaava;
CF Line Avoin yhtiö
Lähitie 4, 85100 Kalajoki, Suomi
 y-tunnus: 2704478-3

Rekisterin nimi
CF Linen verkkokaupan asiakasrekisteri
Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen,tilausten ja
yhteydenottojen hoitamiseksi, sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi CF Linen verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot,
jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.
Tietojen luovutus
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojaus
CF Linen verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään,
joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.Rekisterin sisältämiä tietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa,
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman,puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteröidyt tiedot,oikaista tarvittaessa tai poistaa tiedot rekisteristä.

Lain vaatimia, kirjanpitoon tarvittavia tietoja ei tarvitse poistaa.

Rekisteröityjä tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista tilaustenhallinnan käyttötarkoituksen toteuttamiseksi.

Henkilötietoihin ei käytetä automaattista profilointia eikä tietoja siirretä muihin järjestelmiin,

kuin mitkä ovat välttämättömiä tilausten hoitamiseen (maksu- ja toimitustavat)

Rekisteriselostetta päivitetty 14.5.2018 GDPR-astetusten mukaiseksi